Företaget med högsta kvalité

IRMA är ett litet företag med mycket god kvalité och extra tjänster. Vi kommer inte att bli så stora så att vi förlorar kontroll över händelserna eller att vi måste göra avkall på kvalité. Under fliken nyheter har vi uppdaterat vårt resultat från senaste kundundersökningen.

Vi satsar på personlig kontakt och god kännedom om våra kunders vanor och önskemål. Vi kommer att göra det genom att en och samma personer kommer till era dagliga besök.

IRMA utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats av kommunen.

Vi erbjuder också tilläggstjänster som finns beskrivna under rubriken  "tjänster"

Ni är VÄLKOMNA att kontakta VD Pirjo Lundegren för mer information!