Företaget med högsta kvalitén

IRMA är ett litet företag med mycket god kvalité och extra tjänster. Vi kommer inte att bli så stora så att vi förlorar kontroll över händelserna eller att vi måste göra avkall på kvalité.

Vi satsar på personlig kontakt och god kännedom om våra kundens vanor och önskemål. Vi kommer att göra det genom att en och samma persom kommer till era dagliga besök.

IRMA utför alla hjälpinsatser i ditt ordinarie boende som beviljats av kommunen.

Vi erbjuder också tillägstjänster som finns beskrivna under rubriken Våra tjänster

Ni är VÄLKOMNA att kontakta VD Irina Eleryd för mer information!